fbpx

Mønsterbryder - lad ikke din fortid styre din fremtid

Oplever du, at du ofte falder ind i den samme måde at handle eller tænke på, som om du er låst fast i et mønster?

Kan du have det sådan, at du spiller en rolle udadtil, der slet ikke viser hvordan du har det indeni, eller hvem du virkelig er? Hvis noget fejler, tænker du så at det er din skyld – næsten pr. automatik? Føles det som om der er en forventning til dig, om at være på en bestemt måde, for at du er OK? Har du et stort behov for andres anerkendelse, for at du kan føle dig OK og tryg ved det du gør? Har du svært ved at mærke hvor dine grænser går?  
Kunne du tænke dig, at blive mere selvstændig – og fri til at gøre det du drømmer om? Ønsker du at vise mere af dig selv – om hvem du virkelig er og hvordan du har det – på en naturlig måde? At blive bedre til at sige pyt, hvis noget fejler – og måske indse at det ikke har noget med dig at gøre? At sætte dine grænser på en naturlig og overbevisende måde? At anerkende, at du ikke behøver andres bekræftelse for at føle dig OK?

Vil du gerne være en mønsterbryder, som ikke lader din fortid styre din fremtid?

 
Så er dette forløb lavet til dig.
Fejlopfattelser omkring hvordan ”man” skal være og opføre sig, for at høste anerkendelse og være god nok, kan fastholde dig i nogle uhensigtsmæssige vaner og mønstre. De kan være svære at ændre på egen hånd, fordi de ofte tjener et formål – dvs. du eller dine omgivelser får noget ud af, at du er eller opfører dig på en bestemt måde.
Det kræver vedholdenhed at gennemføre de forandringer du ønsker. Men det kræver ofte også vejledning og støtte ikke mindst. Det er dét jeg hjælper dig med i processen. Jeg arbejder med mænd og kvinder, der ønsker at ændre de vaner og mønstre, der fastholder dem i et lavt selvværd, så de bliver fri til at skabe nye veje i deres liv.
 
Forløbet vil:
  • Hjælpe dig til at bryde fri af gamle mønstre og styrke dit mod til at skabe nye – som gør noget godt for dig
  • Styrke dig i troen på dig selv, så du trygt kan gå ud i livet på en autentisk måde, uden at være så bange for om du passer ind eller falder udenfor – andres syn på dig bliver mindre vigtigt.
  • Øge din følelse af tilfredshed med dig selv, og lære dig at sætte pris på dine fejltrin – fordi din forståelse for dig selv er større, ligesom din omsorg er det
  • Hjælpe dit til at mærke dine grænser, og du bliver bedre til at sige fra, hvis de bliver overtrådt, så du træder langt skarpere frem for andre og dig selv.
 
Vi kommer til at arbejde med bl.a:
Dine vaner og mønstre er dannet af en årsag. På dét tidspunkt, hvor de er dannet, har de haft en funktion, der typisk handler om at berolige sig selv og regulere uro til ro. Hvis du oplever, at nogle vaner gentager sig som en automatik, selvom du godt ved, med din forstand, at det ikke er godt for dig, så er vanen blevet en hemsko og et mønster, der holder dig fast. Arbejdet har til hensigt, at indse vanens virkelige værdi for dig, med henblik på at slippe den.
Hvordan knytter du dig til andre? Hvordan var din tidlige tilknytning til dine nærmeste. Gentager de måder, som dine tidlige relationer var på, sig i de forhold og relationer du indgår i nu? Gentager du noget, som er skadeligt for dig og holder dig fast i et dårligt mønster? Det er vigtigt at forstå kompleksiteten i hvordan du starter et forhold og tiltrækkes af forskellige mennesker, for bevidst at kunne vælge de relationer som er gode for dig.
Forståelse af din historie. Fordi den har dannet den du er i dag, er den et vigtigt udgangspunkt for al arbejde med at ændre vaner og mønstre. Du har måske ikke tænkt over det, men vi tager alle en plads i vores familie, som præger os resten af livet, bl.a. i den måde vi tilpasser os i sociale sammenhænge. Når du ønsker at bryde fri af en rolle, som føles forkert, så er forståelsen for den første rolle i dit liv vigtig. Dette skal hjælpe dig til at kunne tage et selvstændigt valg om, hvilke relationer du ønsker at være i og hvordan du selv vil være i relationer fremover.
At lære dine grænser at kende, mærke hvornår de bliver overtrådt og lære at sætte dem, så du fremover bliver i stand til at passe på dig selv. Når du får en fornemmelse af, at det er OK at sætte grænser, vil det mindske din forkerthedsfølelse, fordi du får en stærkere tro på dine følelser og lærer at de ikke er forkerte.
At øge din omsorg for dig selv, og samtidig gøre dig bevidst om, hvilke ressourcer og handlemuligheder du har i dag, som kan berolige, trøste og styrke dig.

 

Forløbet, som skal sætte dig fri af fortidens mønstre og lære dig nye veje, består af 10 samtaler á 60 min. Du skal regne med, at forløbet vil vare 5-6 måneder, alt efter hvor ofte vi ses.
Samtalerne foregår fysisk sammen med mig – undtagelsesvist over telefonen, hvis du er forhindret i at møde op.
Prisen for forløbet er kr. 7.500  betales ifm. opstart (kan deles i 2 rater efter aftale)
 
Kom i gang med forløbet, ved at kontakte mig via nedenstående link. Når jeg får din henvendelse, kontakter jeg dig for en afklarende (gratis) samtale – det er vigtigt med en snak inden opstart, fordi forløbets succes bl.a. afhænger af, at forventningerne er afstemt og at vi to er det rette match.
Jeg glæder mig til at høre fra dig og til at hjælpe dig på vej med at bryde fri af fortidens mønstre, og skabe det liv du drømmer om.
De bedste hilsner,
Majken