Kan jeg hjælpe dig?

Normalt foregår samtalerne hos mig i rolige og trygge rammer. Men hvis det passer bedre, så kommer jeg gerne ud til dig/jer. Et vigtigt fundament for en god terapi er, at rammerne er trygge for alle parter. 

Jeg arbejder med forskellige problematikker som terapeut:

 • Problemer med relationer til andre
 • Problemer i parforholdet/familien
 • Lavt selvværd
 • Svært ved at sige nej/sætte grænser
 • Perfektionisme
 • Præstationsangst
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskade
 • Misbrug
 • Stress
 • Angst
 • Depression

Det terapeutiske arbejde sigter mod, at få en god relation til sig selv. At føle sig OK og være glad for sig selv, er en grundlæggende forudsætning for at have et godt liv, med en sund relation til sig selv og andre.

I det terapeutiske forløb, er jeg særdeles optaget af den relation, som opstår mellem dig og mig – fordi den fortæller samtidig noget om dine erfaringer med relationer. Derfor vil jeg være undersøgende på dine tidligere og nuværende relationer – hvilke fungerer, hvilke fungerer ikke og hvorfor?

En vigtig del af den terapeutiske relation, er åbenhed om hvad der opstår lige nu og her i samtalen, hvilke følelser dukker op, mens vi taler – både i dig og i mig og hvilke kropslige reaktioner er i spil.

Følelserne sidder i kroppen. Sindet har altafgørende indvirkning på kroppen og dens funktioner. Derfor er det naturligt med fokus på kroppen i terapien, hvad fortæller den og hvordan kan forbindelse mellem sind og kroppen styrkes.

Jeg har også fokus på de uhensigtsmæssige mønstre og vaner du måske har – hvorfra stammer de og hvordan kan de ændres. Er de en del af de livsstrategier, du har brugt i dit liv og er de til hjælp eller til byrde?

Alle elementer kommer ikke nødvendigvis i spil i løbet af én enkelt samtale, men typisk igennem et terapeutisk forløb.

Det er meget individuelt og et terapeutisk forløb er en proces som tager tid. Du skal regne med minimum 5 samtaler.

Individuelle samtaler koster kr. 500 og varer 1 time.

Par- og familiesamtaler koster kr. 750 og varer 1½ time.

I forbindelse med et forløb gemmer jeg navn, mailadresse og telefonnummer på klienten. Undervejs i forløbet noterer jeg information om forløbet samt indgåede aftaler med klienten. Disse oplysninger bliver ikke videregivet til andre. Jeg er som terapeut underlagt tavshedspligt og alle oplysninger og samtaler behandles fortroligt.