Slut med at føle dig forkert - bliv mere tro mod dig selv

Føler du dig ofte forkert? Bekymrer du dig alt for meget, om det du siger eller gør omkring andre er forkert eller kan opfattes sådan? Hvis noget fejler, tænker du så ofte at det er din skyld? Føler du dig ofte mindre værd blandt andre? Oplever du, at andre siger noget til dig, som får dig til at føle dig forkert? Kan du have det sådan, at du skal være perfekt og præstere perfekt, for at du ikke føler dig mindre værd?
Drømmer du om at dine tanker om dig selv er lette og positive? Ønsker du, at blive mere afslappet og ligeglad med hvad andre tænker om dig? At du bliver bedre til at sige pyt, hvis noget fejler – og måske indser at det ikke har noget med dig at gøre? At blive bedre til at anerkende dig selv? At sætte dine grænser på en naturlig og overbevisende måde? At anerkende, at du ikke behøver at være perfekt for at være OK?
Så kan dette forløb være stedet at starte!
Hvis du bærer rundt på en grundlæggende forkerthedsfølelse indeni, hindrer det dig i at gøre meget af det som du gerne vil. Fordi følelsen er så ubehagelig, vil du oftest forsøge at undgå den, ved at undgå at være synlig. Derfor oplever mange, som lever med forkerthedsfølelsen, at de bevidst begrænser sig socialt, og i deres liv generelt.
Forkerthedsfølelsen kender jeg til, og jeg skulle blive 40 år, før en anden person gav mig muligheden for at opleve, at min måde at være i verden på, ikke var forkert. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig og vendte min verden på hovedet. Netop denne nye indsigt om mig selv, blev mit afsæt i det videre arbejde med at styrke mit selvværd og blive synlig, autentisk og tro mod mig selv.
Den samme mulighed, som jeg fik dengang, tilbyder jeg dig i dette forløb. Jeg hjælper både kvinder og mænd, der grundlæggende føler sig forkerte, med at styrke deres selvværd så de kan blive mere tro mod sig selv.
Forløbet vil:
  • Mindske din følelse af forkerthed, og lære dig at håndtere den, når den opstår, så du i højere grad føler dig i stand til at gøre det du drømmer om.
  • Styrke din evne til at vende de negative tanker om dig selv til konstruktive, bekræftende og mere positive tanker, der ikke begrænser dig men i stedet styrker din tro på dig selv
  • Lære dig at stole på dine følelser og stå ved dem, så du kan være tro mod dig selv og føle dig OK når du gør det
I forløbet vil vi arbejde med:
Forståelse af din historie. Fordi den har dannet den du er i dag, er den et vigtigt udgangspunkt for al arbejde med at ændre vaner og mønstre. Du har måske ikke tænkt over det, men vi tager alle en plads i vores familie, som præger os resten af livet, bl.a. i den måde vi tilpasser os i sociale sammenhænge. Når du ønsker at bryde fri af en rolle, som føles forkert, så er forståelsen for den første rolle i dit liv vigtig. Dette skal hjælpe dig til at kunne tage et selvstændigt valg om, hvilke relationer du ønsker at være i og hvordan du selv vil være i relationer fremover.
Hvordan taler du til dig selv? Hvilket sprog bruger du om dig selv i din indre dialog og hvordan omtaler du dig selv overfor andre? Hvordan lader du andre tale til dig? Du får en forståelse for, hvor ødelæggende det er for dit selvværd at tale nedsættende til og om sig selv. Og du mærker på din egen krop, hvad det gør ved dig. Du lærer hvordan du i stedet kan tale med og om dig på, som er anerkendende og bekræftende, så du bliver dig egen mentor.
Evnen til at forstå dine egne og andres motiver, for at være som du/de er. Dette udvikler samtidig din empati, dvs. din evne til at sætte dig i andres sted følelsesmæssigt. Når du først kan dette, er det også nemmere at genkende dine udfordringer, problemer og følelsesmæssige vanskeligheder hos andre. Når du ser at andre kæmper som dig selv, føler du dig ikke alene. Du bliver bedre til at acceptere, at du ikke behøver at være perfekt, og bedre til at anerkende dig selv for den du er.
Dine nuværende relationer, for at finde frem til hvordan du bedre kan være dig selv sammen med andre. Og give dig en forståelse af, hvorfor nogle relationer er bedre for dig end andre. Hvilke forstærker din følelse af at være forkert og hvilke gør det modsatte?
At lære dine grænser at kende, mærke hvornår de bliver overtrådt og lære at sætte dem, så du fremover bliver i stand til at passe på dig selv. Når du får en fornemmelse af, at det er OK at sætte grænser, vil det mindske din forkerthedsfølelse, fordi du får en stærkere tro på dine følelser og lærer at de ikke er forkerte.
At øge din omsorg for dig selv, og samtidig gøre dig bevidst om, hvilke ressourcer og handlemuligheder du har i dag, som kan berolige, trøste og styrke dig.
Forløbet som skal hjælpe dig med at slippe følelsen af at være forkert, består af i alt 5 samtaler à 60 min. Du skal regne med, at forløbet vil strække sig over 2-3 måneder, alt efter hvor ofte vi har samtaler.
Ideelt foregår alle samtaler fysisk hos mig, men kan også være en kombination af fysiske samtaler og telefonsamtaler.
Prisen for forløbet er kr. 3.000, som betales forud for opstart
Du kommer i gang, ved at kontakte mig via linket nedenfor. Når jeg får din henvendelse, kontakter jeg dig med forslag til dato for første samtale.
Jeg glæder mig til at høre fra dig og hjælpe dig i gang med din rejse mod et liv, hvor det er slut med at føle dig forkert!
De bedste hilsner
Majken